Skannet arkivmateriale

Hadeland, Toten og Valdres fogderi, Fogderegnskap 1282, 1683


Innholdsfortegnelse mappe 1

1683

(1)

Regnskap

1683

(2)

Inntektsvedlegg

EEE Jordebok

1683

(12)

FFF Tiendemanntall

1683

(103)

GGG Sikt og sakefall

1683

(150)

HHH Førstebyksel

1683

(162)

III Tredjeårstake

1683

(165)

KKK Odelsskatt

1683

(169)

LLL Tiendemanntall, ekstrakt

1683

(212)

MMM Konsumpsjon og folkeskatt

1683

(215)

NNN Kopp- og kvegskatt

1683

(223)

OOO Krigshjelp

1683

(253)

Utgiftsvedlegg

Nr. 36 Krigsjordebok

1683

(260)

Nr. 37-46

1683

(291)