Skannet arkivmateriale

Hadeland, Toten og Valdres fogderi, Fogderegnskap 1284, 1685


Innholdsfortegnelse mappe 1

1685

(1)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1685

(2)

B Tiendemanntall

1685

(88)

C Sikt og sakefall

1685

(130)

D Tredjeårstake

1685

(134)

E Førstebyksel

1685

(138)

F Odelsskatt

1685

(141)

G Tiendemanntall, ekstrakt

1685

(184)

H Konsumpsjon og folkeskatt

1685

(187)

I Presteskatt

1685

(205)

K Geistlighetens gods

1685

(207)

Utgiftsvedlegg

Nr. 67 Krigsjordebok

1685

(210)

Nr. 68-77

1685

(246)