Skannet arkivmateriale

Hadeland, Toten og Valdres fogderi, Fogderegnskap 1285, 1686


Regnskap

Nr. 83

1686

(1)

Innholdsfortegnelse mappe 1

1686

(11)

Inntektsvedlegg

K Jordebok

1686

(12)

L Tiendemanntall

1686

(97)

M Sikt og sakefall

1686

(141)

N Førstebyksel

1686

(146)

O Tredjeårstake

1686

(149)

P Odelsskatt

1686

(153)

Q Tiendemanntall, ekstrakt

1686

(196)

R Konsumpsjon og folkeskatt

1686

(199)

S Kopp- og kvegskatt

1686

(218)

T Pramarbeidspenger

1686

(241)

Utgiftsvedlegg

Nr. 78 Krigsjordebok

1686

(261)

Nr. 79-82

1686

(292)

Nr. 84-91

1686

(301)

Nr. 92 Rulle

1687

(339)