Skannet arkivmateriale

Hadeland, Toten og Valdres fogderi, Fogderegnskap 1287, 1688


Innholdsfortegnelse mappe 1

1688

(1)

Regnskap

1678-1688

(2)

Regnskapsekstrakt

1678-1688

(41)

Likvidasjon

1678-1688

(45)

1684

(46)

1685

(53)

1686

(59)

1687

(64)

1688

(76)

1680

(86)

1681

(91)

1682

(97)

1683

(103)

1684

(108)

1685

(116)

1686

(122)

1687

(129)

1688

(136)

Regnskap

K

1688

(148)

Inntektsvedlegg

C Tiendemanntall

1688

(158)

D Bøter

1688

(201)

E Førstebyksel

1688

(204)

F Årlig take

1688

(207)

G Odelsskatt

1688

(215)

H Tiendemanntall, ekstrakt

1688

(258)

I Konsumpsjon og folkeskatt

1688

(261)

L Kopp- og ildstedsskatt

1688

(280)

Utgiftsvedlegg

Nr. 120-134

1688

(301)

Antegnelser

1678-1688

(333)