Skannet arkivmateriale

Hadeland, Toten og Valdres fogderi, Fogderegnskap 1289, 1690


Innholdsfortegnelse mappe 1

1690

(1)

Regnskap

1690

(2)

Likvidasjon, kopi

1690

(11)

Inntektsvedlegg

A Tiendemanntall

1690

(18)

B Bøter

1690

(61)

C Førstebyksel

1690

(64)

D Tiendemanntall, ekstrakt

1690

(66)

E Matrikkel

1690

(69)

F Ang. kapitelstakst

1690

(173)

G Konsumpsjon og folkeskatt

1690

(175)

H Kopp- og ildstedsskatt

1690

(192)

I Pramarbeidspenger

1690

(209)

K Krigsjordebok

1690

(228)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-12

1690

(259)