Skannet arkivmateriale

Hadeland, Toten og Valdres fogderi, Fogderegnskap 1291, 1692


Innholdsfortegnelse mappe 1

1692

(2)

Vedlegg

A Besiktigelse av Fossum mølle

1692

(3)

B-D Ang. jordegods bevilget Margretha Werdelman

1692

(8)

E-F Tiende

1692

(18)

G Sikt og sakefall

1692

(62)

H Odelsskatt

1692

(65)

I Konsumpsjon og folkeskatt

1692

(111)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1692

(135)

Vedlegg

K Kopulasjonspenger

1692

(136)

L Kopp- og ildstedsskatt

1692

(138)

M Pramarbeidspenger

1692

(158)

Nr. 1-11

1692

(178)

Antegnelser

1692

(243)