Skannet arkivmateriale

Hadeland, Toten og Valdres fogderi, Fogderegnskap 1293, 1695


Innholdsfortegnelse mappe 1

1695

(2)

Regnskap og likvidasjon

1695

(3)

Vedlegg

Nr. 1 Tiende

1695

(17)

Nr. 2 Sikt og sakefall

1695

(61)

Nr. 3 Odelsskatt

1695

(63)

Nr. 4 Konsumpsjon og folkeskatt

1695

(122)

Nr. 5 Krigsjordebok

1695

(139)

Nr. 6 Tilleggspenger til det Hadelandske kompani

1695

(153)

Nr. 7 Krigsjordebok

1695

(156)

Nr. 8-9 1/3 frihet for leilendingsskatt

1695

(162)

Nr. 10 Avgang i jordeboka

1695

(164)

Nr. 11 Soldatkjolepenger

1695

(166)

Nr. 12 Kronens, kirkens og hospitalenes jordegods

1695

(174)

Nr. 13

1695

(189)

Nr. 14 Skysspenger

1695

(191)