Skannet arkivmateriale

Toten, Hadeland og Vardal fogderi, Ekstraskatt 1399, 1762 - 1783


Innholdsfortegnelse

(2)

1762

Regnskap og summarisk ekstrakt

(4)

Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av hovedmanntallet

(10)

Vedlegg 2: Kvittering

(15)

1763

Regnskap og summarisk ekstrakt

(17)

Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av hovedmanntallet

(23)

Vedlegg 2-6: Kvitteringer

(35)

1764, januar - august

Regnskap og summarisk ekstrakt

(45)

Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av hovedmanntallet

(51)

Vedlegg 2-3: Kvitteringer

(61)

Vedlegg 4-7: Attester i forbindelse med rangskatt

(65)

1764, september - desember

Regnskap

Toten fogderi

(75)

Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av hovedmanntallet

Toten fogderi

(79)

Vedlegg 2-3: Kvitteringer

Toten fogderi

(82)

1765

Regnskap

Toten fogderi

(86)

Summarisk ekstrakt sept. 1764 - des. 1765

Toten fogderi

(88)

Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av hovedmanntallet

Toten fogderi

(92)

Vedlegg 2-7: Kvitteringer

Toten fogderi

(97)

1766

Regnskap og summarisk ekstrakt

Toten fogderi

(108)

Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av hovedmanntallet

Toten fogderi

(115)

Vedlegg 2-6: Kvitteringer

Toten fogderi

(121)

1767

Regnskap og summarisk ekstrakt

Toten fogderi

(131)

Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av til- og avgang

Toten fogderi

(139)

Vedlegg 2: Personer utenfor bondestanden

Toten fogderi

(145)

Vedlegg 3-6: Kvitteringer

Toten fogderi

(148)

1768

Regnskap og summarisk ekstrakt

Toten fogderi

(156)

Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av manntallene

Toten fogderi

(164)

Vedlegg 2-4 og ett uten nr.: Kvitteringer

Toten fogderi

(169)

Restanseregister

Toten fogderi

(176)

1769

Regnskap og summarisk ekstrakt

Toten fogderi

(185)

Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av manntallene

Toten fogderi

(193)

Vedlegg 2: Kvittering

Toten fogderi

(199)

1770

Regnskap og summarisk ekstrakt

Toten fogderi

(201)

Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av manntallene

Toten fogderi

(210)

Vedlegg 2-3: Kvitteringer

Toten fogderi

(215)

1771

Regnskap og summarisk ekstrakt

Toten fogderi

(219)

Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av manntallene

Toten fogderi

(228)

Vedlegg 2-3: Kvitteringer

Toten fogderi

(233)

1772

Regnskap og summarisk ekstrakt

Toten fogderi

(237)

Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av manntallene

Toten fogderi

(245)

Vedlegg 2: Annotasjoner i regnskapet for 1771

Toten fogderi

(251)

Vedlegg 3-8: Kvitteringer (nr. 6 mgl.)

Toten fogderi

(254)

Ett vedlegg uten nummer

Toten fogderi

(265)

Antegnelser med bilag 1-9

Toten fogderi

(267)

1773

Rangskatt og frivillig avgift

Toten fogderi

(292)

1774

Rangskatt og frivillig avgift

Toten fogderi

(327)

1775

Rangskatt og frivillig avgift

Toten fogderi

(366)

1776

Rangskatt og frivillig avgift

Toten fogderi

(407)

1777

Rangskatt og frivillig avgift

Toten fogderi

(433)

1778

Rangskatt og frivillig avgift

Toten fogderi

(466)

1779

Rangskatt og frivillig avgift

Toten fogderi

(496)

1780

Rangskatt og frivillig avgift

Toten fogderi

(513)

1781

Rangskatt og frivillig avgift

Toten fogderi

(530)

1782

Rangskatt og frivillig avgift

Toten fogderi

(542)

1783

Rangskatt og frivillig avgift

Toten fogderi

(566)