Skannet arkivmateriale

Ringerike og Hallingdal fogderi, Fogderegnskap 1446, 1683 - 1686


Regnskap

K

1683

(1)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1683

(6)

B Sikt og sakefall

1683

(34)

C Odelsskatt

1683

(39)

D Sagskatt

1683

(52)

E Konsumpsjon og folkeskatt

1683

(57)

F Tingsvitner, konsumpsjon og sagmesterskatt

1683

(89)

G Kopp- og kvegskatt

1683

(98)

H Krigshjelp

1683

(120)

I Kongens anpart av tienden

1683

(123)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-7

1683

(127)

Regnskap

C

1684

(157)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1684

(171)

B Sikt og sakefall

1684

(199)

D Odelsskatt

1684

(204)

E Husmanns- og håndverkerskatt

1684

(218)

F Sagskurdoppgaver

1684

(220)

G Konsumpsjon og folkeskatt

1684

(234)

H Kopp- og kvegskatt

1684

(260)

I Ang. presteskatt

1684

(265)

K Ekstrakt av kongens anpart i korntienden

1684

(267)

Utgiftsvedlegg

Nr. 7-11 + u.nr.

1684

(269)

Regnskap

E

1685

(285)

Inntektsvedlegg

A Jordebok, krongods

1685

(291)

B Matrikkel

1685

(295)

C Pramarbeidspenger

1685

(323)

D Sikt og sakefall

1685

(330)

F Odelsskatt

1685

(336)

G Husmanns- og håndverkerskatt

1685

(350)

H Sagskurdoppgaver

1685

(352)

I Konsumpsjon og folkeskatt

1685

(368)

K Kopulasjonspenger

1685

(386)

L Rosstjeneste

1685

(388)

Utgiftsvedlegg

Nr. 12-17

1685

(398)

Regnskap

I

1686

(414)

Inntektsvedlegg

A Jordebok, krongods

1686

(420)

B Matrikkel

1686

(424)

C Sikt og sakefall

1686

(452)

D Odelsskatt

1686

(457)

E Husmanns- og håndverkerskatt

1686

(470)

F Sagskurdoppgaver

1686

(472)

G Konsumpsjon og folkeskatt

1686

(495)

H Kopp- og kvegskatt

1686

(509)

Utgiftsvedlegg

Nr. 18-25

1686

(519)