Skannet arkivmateriale

Ringerike og Hallingdal fogderi, Fogderegnskap 1447, 1687 - 1689


Regnskap

E

1687

(1)

Inntektsvedlegg

A Jordebok, krongods

1687

(7)

B Matrikkel

1687

(11)

C Sikt og sakefall

1687

(39)

D Odelsskatt

1687

(45)

F Husmanns- og håndverkerskatt

1687

(58)

G Sagskurdoppgaver

1687

(60)

H Konsumpsjon og folkeskatt

1687

(66)

I Tiende, med ekstrakt av kongens anpart

1687

(79)

Utgiftsvedlegg

Nr. 26-29

1687

(110)

Likvidasjon

D

1688

(123)

Inntektsvedlegg

A Jordebok, krongods

1688

(130)

B Matrikkel

1688

(134)

C Sikt og sakefall

1688

(162)

E Odelsskatt

1688

(164)

F Husmanns- og håndverkerskatt

1688

(177)

G Sagskurdoppgaver

1688

(179)

H Konsumpsjon og folkeskatt

1688

(186)

I Kopp- og ildstedsskatt

1688

(200)

K Tiende, med ekstrakt av kongens anpart

1688

(215)

Utgiftsvedlegg

Nr. 30-32

1688

(243)

Likvidasjon

K

1689

(256)

Inntektsvedlegg

H Tiende

1689

(262)

I Ekstrakt av kongens anpart i korntienden

1689

(266)

A Jordebok, krongods

1689

(268)

B Matrikkel

1689

(272)

C Sikt og sakefall

1689

(300)

D Drenge-, husmanns- og håndverkerskatt

1689

(303)

E Sagskurdoppgaver

1689

(306)

F Konsumpsjon og folkeskatt

1689

(314)

G Kopp- og ildstedsskatt

1689

(327)

H Tiende

1689

(340)

L Odelsskatt

1689

(366)

Antegnelser til matrikkelekstrakten

1680

(384)