Skannet arkivmateriale

Ringerike og Hallingdal fogderi, Fogderegnskap 1448, 1690 - 1692


Regnskap

1690-1692

(1)

1690

(2)

1691

(6)

1692

(9)

Inntektsvedlegg

A Jordebok, krongods

1690

(13)

B Sikt og sakefall

1690

(18)

C Matrikkel

1690

(23)

D Drenge-, husmanns- og håndverkerskatt

1690

(50)

E Sagskatt

1690

(53)

F Tiende

1690

(61)

G Konsumpsjon og folkeskatt

1690

(93)

H Kopp- og ildstedsskatt

1690

(108)

Utgiftsvedlegg

1690-1692

(122)

Nr. 1-11

1690

(123)

Inntektsvedlegg

I Jordebok, krongods

1691

(167)

K Sikt og sakefall

1691

(170)

L Matrikkel

1691

(175)

M Drenge-, husmanns- og håndverkerskatt

1691

(276)

N Sagskatt

1691

(279)

O Tiende

1691

(288)

P Konsumpsjon

1691

(315)

Q Kopp- og ildstedsskatt

1691

(330)

Utgiftsvedlegg

Nr. 12-16

1691

(344)