Skannet arkivmateriale

Ringerike og Hallingdal fogderi, Fogderegnskap 1450, 1693


Regnskap

C

1693

(1)

Inntektsvedlegg

A Jordebok, krongods

1693

(11)

B Matrikkel

1693

(12)

D Sikt og sakefall

1693

(102)

E Ang. matrikkelens forbedring

1693

(104)

F Rosstjeneste

1693

(106)

G Drenge-, husmanns- og håndverkerskatt

1693

(107)

I Konsumpsjon og folkeskatt

1693

(108)

K Tiende

1693

(119)

L Ekstrakt av korntienden

1693

(147)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1

1693

(148)