Skannet arkivmateriale

Ringerike, Hallingdal og Buskerud fogderi, Fogderegnskap 1451, 1694


Innholdsfortegnelse mappe 1

1694

(2)

Regnskap og likvidasjon

1694

(4)

Vedlegg

A Beregning av landskyld, krongods

1694

(15)

B Matrikkel

1694

(20)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1694

(218)

Vedlegg

C Sikt og sakefall

1694

(219)

D Drenge-, håndverker- og husmannsskatt

1694

(228)

F Konsumpsjon og folkeskatt

1694

(231)

G Tiende

1694

(260)

H Kongens anpart av tienden

1694

(299)

Nr. 1-5

1694

(303)