Skannet arkivmateriale

Ringerike, Hallingdal og Buskerud fogderi, Fogderegnskap 1452, 1695


Innholdsfortegnelse mappe 1

1695

(2)

Regnskap og likvidasjon

1695

(5)

Vedlegg

A Krongods

1695

(15)

B Matrikkel

1695

(18)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1695

(214)

Vedlegg

C Sikt og sakefall

1695

(215)

D Drenge-, håndverker- og husmannsskatt

1695

(220)

E Konsumpsjon og folkeskatt

1695

(222)

F Tiende

1695

(250)

G Kongens anpart av tienden

1695

(290)

Nr. 1 Jordegods fritt for odelsskatt

1695

(294)

Nr. 2-4

1695

(317)

Antegnelser

1695

(344)