Skannet arkivmateriale

Numedal og Sandsvær fogderi, Ekstraskatt 1672, 1762 - 1767


Informasjon om stram innbinding

(2)

1762

Regnskap, summarisk ekstrakt og fogdens følgebrev

(3)

Vedlegg 1: Hovedmanntall

(12)

Vedlegg 1: Hovedmanntall

Rollag prestegjeld, Uvdal sogn

(13)

Vedlegg 1: Hovedmanntall

Rollag prestegjeld, Nore sogn

(27)

Vedlegg 1: Hovedmanntall

Rollag prestegjeld, Rollag hovedsogn

(43)

Vedlegg 1: Hovedmanntall

Rollag prestegjeld, Veggli sogn

(52)

Vedlegg 1: Hovedmanntall

Flesberg prestegjeld, Flesberg hovedsogn

(59)

Vedlegg 1: Hovedmanntall

Flesberg prestegjeld, Svene sogn

(70)

Vedlegg 1: Hovedmanntall

Sandsvær prestegjeld, Efteløt sogn

(83)

Vedlegg 1: Hovedmanntall

Sandsvær prestegjeld, Hedenstad sogn

(92)

Vedlegg 1: Hovedmanntall

Sandsvær prestegjeld, Komnes sogn

(106)

Vedlegg 1: Hovedmanntall

Sandsvær prestegjeld, Tuft sogn

(109)

Vedlegg 2: Summarisk ekstrakt av hovedmanntallet

(115)

Vedlegg 3-4: Kvitteringer

(121)

1763

Regnskap, summarisk ekstrakt og fogdens følgebrev

(125)

Vedlegg 1-4: Summariske ekstr. av til- og avg.l.

(134)

Vedlegg 5-12: Kvitteringer

(158)

Fire kvartalsekstrakter med bilag

(174)

1764

Regnskap og summarisk ekstrakt

(213)

Vedlegg 1-5: Summariske ekstr. av til- og avg.l.

(221)

Vedlegg 6: Syv kvitteringer

(243)

1765

Regnskap og summarisk ekstrakt

(256)

Vedlegg 1-4: Summariske ekstr. av til- og avg.l.

(264)

Vedlegg 5: Fire kvitteringer

(282)

1766

Regnskap og summarisk ekstrakt

(290)

Vedlegg 1-4: Summariske ekstr. av til- og avg.l.

(298)

Vedlegg 5: Tre kvitteringer

(314)

1767

Regnskap og summarisk ekstrakt

(320)

Vedlegg 1-4: Summariske ekstr. av til- og avg.l.

(329)

Vedlegg 5: Personer utenfor bondestanden

(345)

Vedlegg 6: Tre kvitteringer

(348)