Skannet arkivmateriale

Buskerud fogderi, Fogderegnskap 1676, 1682


Inntektsvedlegg

A Jordebok

1682

(1)

B Sikt og sakefall

1682

(23)

C Leilendingsskatt

1682

(28)

E Odelsskatt

1682

(85)

F Soldatkjolepenger

1682

(102)

G Sagmesterskatt

1682

(113)

H Konsumpsjon og folkeskatt

1682

(120)

I Tiendemanntall

1682

(135)

K Rosstjeneste

1682

(156)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-2

1682

(218)