Skannet arkivmateriale

Buskerud fogderi, Fogderegnskap 1677, 1683 - 1684


Inntektsvedlegg

A Jordebok

1683

(1)

B Matrikkelens forbedring siden 1680

1683

(23)

C Sikt og sakefall

1683

(26)

D Skattemanntall

1683

(31)

E Sagmesterskatt

1683

(116)

F Kopp- og kvegskatt

1683

(123)

G Konsumpsjon og folkeskatt

1683

(136)

H Krigshjelp

1683

(150)

I Tiendemanntall

1683

(153)

K Restanser

1683

(173)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-5

1683

(181)

Inntektsvedlegg

A Matrikkelens forbedring

1684

(203)

B Sikt og sakefall

1684

(206)

C Skattemanntall

1684

(209)

D Sagmesterskatt

1684

(295)

E Konsumpsjon og folkeskatt

1684

(310)

F Kopp- og kvegskatt

1684

(324)

G Ang. tienden og laksefiskerier

1684

(337)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-3

1684

(340)