Skannet arkivmateriale

Buskerud fogderi, Fogderegnskap 1678, 1685 - 1686


Innholdsfortegnelse mappe 1

1685-1686

(1)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1685

(2)

B Sikt og sakefall

1685

(24)

B Regnskap over jordebokens visse og uvisse innt.

1685

(29)

C Skattemanntall

1685

(38)

D Odelsskatt

1685

(82)

E Sagmesterskatt

1685

(99)

F Konsumpsjon og folkeskatt

1685

(114)

G Tiendemanntall

1685

(125)

H Rossstjeneste

1685

(148)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-3

1685

(192)

Regnskap

1686

(222)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1686

(228)

B Sikt og sakefall

1686

(251)

C Skattemanntall

1686

(258)

D Odelsskatt

1686

(309)

E Sagmesterskatt

1686

(327)

F Konsumpsjon og folkeskatt

1686

(342)

G Kopp- og kvegskatt

1686

(355)

H Ang. 5 dragonhester

1686

(368)

Ang. krongods

1686

(370)

Tiendemanntall, Sigdal

1686

(372)

Tiendemanntall, Modum

1686

(383)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1a, 1-10 og u. nr.

1686

(394)

Antegnelser

1682-1686

(437)