Skannet arkivmateriale

Buskerud fogderi, Fogderegnskap 1679, 1687 - 1688


Innholdsfortegnelse mappe 1

1687-1688

(1)

Regnskap

1687

(2)

Inntektsvedlegg

A Ang. etterskrevne jordegods

1687

(13)

B Jordebok

1687

(15)

C Designasjon over endel grunn- og tomteleie

1687

(41)

D Tiendemanntall, Modum

1687

(44)

E Tiendemanntall, Sigdal

1687

(59)

F Ekstrakt ang. tienden

1687

(66)

G Sikt og sakefall

1687

(68)

H Skattemanntall

1687

(74)

I Odelsskatt

1687

(166)

K Soldatkjolepenger

1687

(186)

L Husmanns- og strandsitterskatt

1687

(198)

M Sagmesterskatt

1687

(203)

N Konsumpsjon og folkeskatt

1687

(223)

O-P Ang. laksefiskerier

1687

(238)

Utgiftsvedlegg

Q

1687

(241)

Regnskap og likvidasjon

1688

(244)

Inntektsvedlegg

A Sikt og sakefall

1688

(256)

B Tiendemanntall, Modum

1688

(264)

C Tiendemanntall, Sigdal

1688

(275)

D Sikt og sakefall

1688

(286)

E-F Tingsvitner

1688

(289)

G Matrikkelens forbedring

1688

(300)

H Skattemanntall

1688

(302)

I nr. 1 Odelsskatt

1688

(393)

I nr. 2 Husmanns- og strandsitterskatt

1688

(412)

K Soldatkjolepenger

1688

(418)

L Sagmesterskatt

1688

(430)

M Konsumpsjon og folkeskatt

1688

(447)

N Kopp- og ildstedsskatt

1688

(462)

O Rosstjeneste

1688

(481)

P Ang. jordeboka

1688

(516)

Q Grunnleie

1688

(518)

Utgiftsvedlegg

R-V

1688

(524)