Skannet arkivmateriale

Buskerud fogderi, Fogderegnskap 1681, 1691 - 1692


Innholdsfortegnelse mappe 1

1691

(2)

Regnskap og likvidasjon

1691

(3)

Vedlegg

A Jordebok

1691

(13)

B-C Tiende

1691

(37)

D-E Sikt og sakefall

1691

(59)

F Matrikkelens forhøyelse

1691

(100)

G Skattemanntall

1691

(102)

Gb Drenge- og husmannsskatt

1691

(202)

I Rosstjeneste

1691

(206)

K Konsumpsjon og folkeskatt

1691

(241)

L Kopp- og ildstedsskatt

1691

(258)

M Jordegods fri for odelsskatt

1691

(277)

N Dom i drapssak

1691

(289)

O Odelsskattens avkortning

1691

(302)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1692

(305)

Regnskap og likvidasjon

1692

(306)

Vedlegg

A-B Tiende

1692

(316)

C-D Sikt og sakefall

1692

(338)

E Skattemanntall

1692

(354)

F Drenge- og husmannsskatt

1692

(456)

H Konsumpsjon og folkeskatt

1692

(461)

I Kopp- og ildstedsskatt

1692

(474)

K Ang. tienden

1692

(493)

L Odelsskattens avkortning

1692

(495)

M Rosstjenestens avkortning

1692

(507)