Skannet arkivmateriale

Eiker fogderi, Fogderegnskap 1683, 1678


Regnskap

1678

(1)

Inntektsvedlegg

A Korntiende

1678

(6)

B Leilendings-, strandsitter-, husmann- og sagm.sk

1678

(14)

C Proviantskatt (smør og kjøtt)

1678

(34)

D Odelsskatt

1678

(49)

E Høy- og byggskatt

1678

(55)

F Familielandehjelp

1678

(64)

G Rosstjeneste

1678

(69)

Utgiftsvedlegg

Rytterfrie gårder

1678

(82)

Antegnelser

1678

(89)