Skannet arkivmateriale

Lier fogderi, Fogderegnskap 1686, 1678 - 1686


Regnskap

1678-1686

(1)

1678

(2)

1679

(9)

1680

(15)

1681

(19)

1682

(21)

1683

(24)

1684

(27)

1685

(31)

1686

(35)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1678

(39)

B Tiendemanntall

1678

(43)

C Leilendings-, strandsitter-, husmann- og sagm.sk

1678

(54)

D Proviantskatt

1678

(75)

E Odelsskatt

1678

(87)

F Bygg- og høyskatt

1678

(92)

G Familielandehjelp

1678

(105)

H Rossstjeneste (2 stk.)

1678

(109)

I Jordebok

1679

(138)

K Leilendings-, strandsitter-, husmann- og sagm.sk

1679

(140)

L Proviantskatt

1679

(163)

M Odelsskatt

1679

(175)

N Ang. artillerihester

1679

(180)

O Familielandehjelp

1679

(182)

P Bygg- og høyskatt

1679

(185)

Q Rosstjeneste

1679

(198)

R Jordebok

1680

(221)

S Tiendemanntall

1680

(225)

T Leilendings-, strandsitter-, husmann- og sagm.sk

1680

(235)

U Proviantskatt

1680

(256)

V Odelsskatt

1680

(268)

W Soldatkjolepenger

1680

(277)

X Prinsessestyr

1680

(285)

AA Jordebok

1681

(297)

BB Tiendemanntall

1681

(301)

CC Leilendings-, strandsitter-, husmann- og sagm.s

1681

(311)

DD Proviantskatt

1681

(332)

EE Odelsskatt

1681

(344)

FF Legdsrulle

1681

(352)

GG Konsumpsjon og folkeskatt

1681

(359)

HH Jordebok

1682

(368)

II Tiendemanntall

1682

(372)

KK Leilendings-, strandsitter-, husmann- og sagm.s

1682

(382)

LL Odelsskatt

1682

(406)

MM Legdsrulle

1682

(416)

NN Konsumpsjon og folkeskatt

1682

(423)

OO Rosstjeneste

1682

(427)