Skannet arkivmateriale

Lier fogderi, Fogderegnskap 1687, 1678 - 1686


Inntektsvedlegg

PP Jordebok

1683

(1)

OO Odelsskatt

1683

(5)

QQ Tiendemanntall

1683

(17)

Innholdsfortegnelse mappe 1

1678-1686

(31)

Inntektsvedlegg

RR Legdsrulle

1683

(32)

SS Husmannsskatt etc.

1683

(38)

TT konsumpsjon og folkeskatt

1683

(42)

UU Kopp- og kvegskatt

1683

(49)

VV Krigshjelp

1683

(68)

XX Jordebok

1684

(71)

YY Tiendemanntall

1684

(75)

ZZ Leilendingsskatt etc.

1684

(85)

ÆÆ Odelsskatt

1684

(119)

ØØ Konsumpsjon og folkeskatt

1684

(131)

OE Kopp- og kvegskatt

1684

(137)

AAA Jordebok

1685

(143)

BBB Tiendemanntall

1685

(146)

CCC Leilendings-, strandsitter-, husm.- og sagm.sk

1685

(156)

DDD Odelsskatt

1685

(186)

EEE Konsumpsjon og folkeskatt

1685

(199)

FFF Rosstjeneste

1685

(204)

GGG Ang. etterskreven skatt

1685

(224)

III Tiendemanntall

1686

(226)

KKK Leilendings-, strandsitter-, husm.- og sagm.sk

1686

(236)

LLL Odelsskatt

1686

(260)

MMM Konsumpsjon og folkeskatt

1686

(273)

NNN Kopp- og kvegskatt

1686

(277)

OOO Rosstjeneste

1686

(283)

Regnskap, visse og uvisse inntekter

1678

(303)

1679

(306)

1680

(309)

1681

(311)

1683

(314)

1684

(318)

1685

(322)

1686

(326)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-18

1678-1686

(331)

Antegnelser

1678-1686

(375)

Antegnelser til ekstrakt av matrikkel

1678-1686

(419)