Skannet arkivmateriale

Eiker og Lier fogderi, Fogderegnskap 1688, 1687 - 1689


Innholdsfortegnelse mappe 1

1687-1689

(1)

Regnskap

1687-1689

(2)

Inntektsvedlegg

A-B Jordebok

1687

(14)

C-E Tiendemanntall

1687

(20)

F Leilendingsskatt etc.

1687

(42)

H-I Odelsskatt

1687

(102)

K Konsumpsjon og folkeskatt

1687

(127)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-5

1687

(137)

Inntektsvedlegg

L-M Tiendemanntall

1688

(148)

N-O Leilendingsskatt etc.

1688

(168)

P-Q Odelsskatt

1688

(227)

R Konsumpsjon og folkeskatt

1688

(260)

S Kopp- og kvegskatt

1688

(272)

Antegnelser

1687-1688

(286)

Regnskap

1689

(334)

Inntektsvedlegg

A-B Jordebok

1689

(340)

C-D Tiendemanntall

1689

(346)

E-F Leilendingsskatt etc.

1689

(368)

G-H Legdsrulle

1689

(422)

I Konsumpsjon og folkeskatt

1689

(432)

K Kopp- og ildstedsskatt

1689

(445)

L-M Rosstjeneste

1689

(456)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-4

1689

(500)