Skannet arkivmateriale

Hurum og Røyken fogderi, Fogderegnskap 1691, 1678 - 1681


Innholdsfortegnelse mappe 1

1678-1681

(1)

Regnskap

1678-1681

(2)

Regnskap over skattene

1678

(23)

1679

(28)

1680

(34)

Regnskap over jordebokens rettigheter etc.

1678

(39)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1680

(42)

B Leding

1680

(46)

C Tiendemanntall

1680

(59)

E Proviantskatt

1678

(68)

F Odelsskatt

1678

(77)

G Rosstjeneste

1678

(86)

H Høy- og kornskatt

1678

(113)

I Familielandehjelp

1678

(122)

K Leding

1679

(125)

L Tiendemanntall

1679

(138)

M Leilendingsskatt

1679

(147)

N Proviantskatt

1679

(174)

O Odelsskatt

1679

(183)

P Rosstjeneste

1679

(192)

Q Høy- og kornskatt

1679

(219)

R Familielandehjelp

1679

(227)

Regnskap over jordebokens rettigheter

1679

(230)

Jordebok, krongods

1679

(233)

S Jordebok

1680

(237)

T Leding

1680

(242)

U Tiendemanntall

1680

(255)

V Leilendingsskatt

1680

(264)

W Proviantskatt

1680

(290)

X Odelsskatt

1680

(299)

Y Soldatkjolepenger

1680

(308)

Z Prinsessestyr

1680

(317)

Æ Jordebok

1681

(328)

Ø Tiendemanntall

1681

(333)

OE Leding

1681

(342)

AA Leilendingsskatt

1681

(355)

BB Proviantskatt

1681

(381)

CC Odelsskatt

1681

(390)

DD Soldatkjolepenger

1681

(399)

EE Konsumpsjon og folkeskatt

1681

(407)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-10

1678-1681

(416)

Antegnelser

1681

(435)