Skannet arkivmateriale

Hurum og Røyken fogderi, Fogderegnskap 1693, 1688 - 1693


Regnskap

1688-1692

(1)

1688

(2)

1689

(5)

1690

(8)

1691

(11)

1692

(14)

1688

(18)

Inntektsvedlegg

A Tiendemanntall

1688

(22)

B Førstebyksel

1688

(29)

C Ang. Sikt og sakefall

1688

(31)

D Leilendingsskatt

1688

(33)

E Odelsskatt

1688

(57)

F Konsumpsjon og folkeskatt

1688

(67)

G Kopp- og kvegskatt

1688

(75)

H Sagmesterskatt

1688

(83)

Regnskap

M

1689

(85)

Inntektsvedlegg

I Tiendemanntall

1689

(90)

K Førstebyksel

1689

(97)

L Ang. sikt og sakefall

1689

(99)

N Leilendingsskatt

1689

(103)

O Konsumpsjon og folkeskatt

1689

(123)

P Kopp- og ildstedsskatt

1689

(131)

Q Rosstjeneste

1689

(139)

Regnskap

1690

(141)

Inntektsvedlegg

R Jordebok

1690

(145)

S Førstebyksel

1690

(148)

T Ang. sikt og sakefall

1690

(150)

U Kongens anpart av tienden

1690

(152)

V Leilendingsskatt

1690

(154)

W Konsumpsjon og folkeskatt

1690

(173)

X Kopp- og ildstedsskatt

1690

(179)

Regnskap

1691

(186)

Inntektsvedlegg

Y Jordebok

1691

(190)

Z Førstebyksel

1691

(193)

Æ Ang. sikt og sakefall

1691

(195)

Æ Ang. Kongens anpart av tienden

1691

(197)

Ø Leilendingsskatt

1691

(199)

AA Konsumpsjon og folkeskatt

1691

(218)

BB Kopp- og ildstedsskatt

1691

(225)

CC Ang. Rosstjenesten

1691

(233)

Regnskap

1692

(235)

Inntektsvedlegg

DD Førstebyksel

1692

(239)

EE Ang. sikt og sakefall

1692

(241)

FF-GG Odelsskatt

1692

(243)

KK Sagmesterskatt

1692

(260)

II Konsumpsjon og folkeskatt

1692

(262)

KK Kopp- og ildstedsskatt

1692

(270)

Utgiftsvedlegg

1-15

1688-1692

(278)

Antegnelser

1682-1692

(318)

Beregning over antegnelser

1682-1692

(368)

Ekstrakt av regnskapene

1682-1692

(375)

Antegnelser til ekstrakt av matrikkel

1682-1692

(378)

Vedlegg

Ang. fogden Jens Nielssøns kvittanse

1682-1692

(410)

Regnskap

1693

(474)

Inntektsvedlegg

Nr. 1 Førstebyksel

1693

(483)

Nr. 2 Ang. sikt og sakefall

1693

(485)

Nr. 3-4 Odelsskatt

1693

(486)

Nr. 5-6 Tingsvitner

1693

(502)

Nr. 7 Sagskurdoppgave

1693

(506)

Nr. 8 Konsumpsjon og folkeskatt

1693

(507)

Utgiftsvedlegg

Nr. 9-12

1693

(512)