Skannet arkivmateriale

Hurum, Røyken, Eiker og Lier fogderi, Fogderegnskap 1694, 1694 - 1696


Innholdsfortegnelse mappe 1

1694

(2)

Regnskap og likvidasjon

1694

(3)

Vedlegg

Nr. 1 Jordebok

1694

(14)

Nr. 2 Sikt og sakefall

1694

(17)

Nr. 3-4 Tiende

1694

(19)

5-7 Skattemanntall

1694

(33)

Nr. 8-9 Odelsskatt

1694

(106)

Nr. 10 Konsumpsjon og folkeskatt

1694

(132)

Nr. 11-14

1694

(142)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1695

(150)

Regnskap og likvidasjon

1695

(151)

Vedlegg

Nr. 1 Jordebok

1695

(163)

Nr. 2-3 Sikt og sakefall

1695

(167)

Nr. 4-5 Tiende

1695

(171)

Nr. 6-7 Skattemanntall

1695

(186)

Nr. 8-9 Soldatlegdsrulle

1695

(273)

Nr. 10 Konsumpsjon og folkeskatt

1695

(283)

Nr. 11-12 Ang. Kongens 1/3 av sølv

1695

(294)

Nr. 13-14

1695

(300)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1696

(305)

Regnskap og likvidasjon

1696

(306)

Vedlegg

Nr. 1 Jordebok

1696

(317)

Nr. 2 Sikt og sakefall

1696

(321)

Nr. 3-4 Tiende

1696

(323)

Nr. 5-6 Skattemanntall

1696

(338)

Nr. 7 Konsumpsjon og folkeskatt

1696

(425)

Nr. 8

1696

(436)