Skannet arkivmateriale

Hurum, Røyken, Eiker, Lier og Buskerud fogderi, Ekstraskatt 1833, 1762 - 1764


Innholdsfortegnelse

(2)

1762

Regnskap, fogdens følgebrev og summarisk ekstrakt

(5)

Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av hovedmanntall

(15)

Vedlegg 2-7: Til- og avgangslister

(18)

Vedlegg 8-10: Kvitteringer

(46)

1763

Regnskap, fogdens følgebrev og summarisk ekstrakt

(52)

Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av hovedmanntall

(62)

Vedlegg 2: Til- og avgang

(65)

Vedlegg 3-9: Kvitteringer

(125)

Vedlegg 10-13: Regninger

(139)

1764

Regnskap, fogdens følgebrev og summarisk ekstrakt

(148)

Vedlegg 1-6: Kvartalsvise summariske ekstrakter

(163)

Vedlegg 7: Rangspersoner

(213)

Vedlegg 8-18: Regninger og kvitteringer

(216)

Vedlegg 19-26: Restanseregistre

(239)

Amtmannens skriv med bilag

(295)