Skannet arkivmateriale

Jarlsberg grevskap, Fogderegnskap 1864, 1691


Innholdsfortegnelse mappe 1

1691

(2)

Regnskap og likvidasjon

1691

(3)

Inntektsvedlegg

A Matrikkelekstrakt

1691

(19)

B Odelsskatt

1691

(21)

C Legdsrulle, kompaniet i Tønsberg

1691

(75)

D Legdsrulle, kompaniet i Holmestrand

1691

(94)

E Konsumpsjon og folkeskatt

1691

(109)

F Kopp-, kveg- og ildstedsskatt

1691

(161)

G Matrikkelekstrakt

1691

(237)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1691

(242)

Inntektsvedlegg

H Rosstjeneste

1691

(243)

I Tiende

1691

(334)

L-W Tingsvitner om sager, håndverksfolk m.m.

1691

(412)

Utgiftsvedlegg

X-GG

1691

(451)