Skannet arkivmateriale

Jarlsberg grevskap, Fogderegnskap 1866, 1693


Innholdsfortegnelse mappe 1

1693

(2)

Regnskap og likvidasjon

1693

(3)

Inntektsvedlegg

A-C Beregning ov utsatte antegnelsesposter

1689-1690

(21)

D Leilendingsskatt

1693

(29)

E Proviantskatt

1693

(84)

F Odelsskatt

1693

(151)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1693

(218)

Inntektsvedlegg

K Konsumpsjon og folkeskatt

1693

(219)

L Tiende

1693

(253)

M Rosstjeneste

1693

(313)

N Presteskatt

1693

(383)

O Sagskatt

1693

(385)

P-Æ Tingsvitner

1693

(388)

Utgiftsvedlegg

AA

1693

(421)

Antegnelser

1693

(426)