Skannet arkivmateriale

Jarlsberg grevskap, Ekstraskatt 1960, 1762 - 1772


Innholdsfortegnelse

(3)

1762

Regnskap og summarisk ekstrakt

(5)

Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av hovedmanntall

(14)

Vedlegg 4: Personer fritatt for ekstraskatt

(16)

1763

Regnskap, januar-september

(23)

Vedlegg 9: Personer fritatt for ekstraskatt

(32)

Vedlegg 16 og 18

(39)

1764

Regnskap, oktober 1763 - desember 1764

Innkommet 17. sep. 1767

(44)

Vedlegg nr. 1-3: Summariske ekstrakter

(52)

Regnskap, oktober 1763 - desember 1764

Innkommet 3. jun. 1772

(56)

Vedlegg nr. 1 og 5

(63)

Vedlegg nr. 4-5

(67)

1765

Regnskap

Innkommet 17. sep. 1767

(71)

To vedlegg nr.1

(75)

Regnskap

Innkommet 3. jun. 1772

(78)

Vedlegg nr. 4

(83)

Vedlegg nr. 3

(84)

Summariske ekstrakter okt. 1763 - des. 1765

(86)

Antegnelser

(90)

1766

Regnskap og summarisk ekstrakt

(97)

Pro Memoria

(112)

1767

Regnskap og summarisk ekstrakt

(113)

Vedlegg 1: Forhøyelses-ekstraskatt

(128)

Tre vedlegg uten nr.

(130)

1768

Regnskap og summarisk ekstrakt

(137)

Antegnelser 1766-1768, med vedlegg 1 og 3-5

(154)

1769

Regnskap

(171)

To vedlegg uten nr.

(183)

1770

Regnskap

(186)

To vedlegg uten nr.

(198)

1771

Regnskap

(202)

Vedlegg nr. 3 og to uten nr.

(213)

1772

Regnskap

(219)

Summariske ekstrakter 1769-1772

(231)

Antegnelser 1769-1772, med diverse vedlegg

(235)

1784

Regnskap for rangskatt jan.-jun. 1784

(287)