Skannet arkivmateriale

Larvik grevskap, Fogderegnskap 1963, 1662 - 1664


Innholdsfortegnelse mappe 1

1662

(2)

Inntektsvedlegg

A Kontribusjon

1662

(3)

B Odelsskatt

1662

(48)

C Sagskatt

1662

(64)

Tiende

1662

(73)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1662-1663

(89)

Inntektsvedlegg

D Kontribusjon

1663

(90)

E Odelsskatt

1663

(139)

F Rytterskatt

1663

(157)

G Skyssferdspenger

1663

(166)

Ekstrakt av manntallene A-G

1663

(176)

Tiende

1663

(186)

Antegnelser

1662-1663

(196)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1664

(197)

Vedlegg

Nr. 1-13

1664

(198)

Jordebok, krongods

01.05.1664

(214)

Jordebok, krongods

12.04.1664

(279)