Skannet arkivmateriale

Larvik grevskap, Fogderegnskap 1965, 1669 - 1670


Innholdsfortegnelse mappe 1

1669

(2)

Inntektsvedlegg

F Kontribusjon

1669

(3)

G Skyssferdsskatt

1669

(36)

H Rytterskatt

1669

(56)

I Odelsskatt

1669

(76)

K Smørskatt

1669

(86)

Tiende

1669

(104)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1670

(115)

Inntektsvedlegg

L Kontribusjon

1670

(116)

M Skyssferdsskatt

1670

(145)

N Rytterskatt

1670

(164)

O Odelsskatt

1670

(184)

Jordebok

1670

(194)

1668-1670

(253)