Skannet arkivmateriale

Larvik grevskap, Fogderegnskap 1966, 1672 - 1674


Inntektsvedlegg

Jordebok og regnskap

1672

(1)

Odelsskatt

1672

(62)

Landskyld, ekstrakt

1672

(78)

Jordebok og regnskap

1673

(84)

Odelsskatt

1673

(141)

Landskyld, ekstrakt

1673

(158)

Jordebok og regnskap

1674

(164)

Odelsskatt

1674

(227)

Landskyld, ekstrakt

1674

(242)

Proviantskatt

1674

(248)

Vedlegg

1674

(270)