Skannet arkivmateriale

Larvik grevskap, Fogderegnskap 1968, 1675 - 1687


Inntektsvedlegg

H Jordebok, krongods

1677

(1)

I Byksel (tredjeårstake)

1677

(8)

K Leilendingsskatt

1677

(19)

L Odelsskatt

1677

(47)

M Rosstjeneste

1677

(80)

N Høy- og kornskatt

1677

(86)

O Familielandehjelp

1677

(111)

P Jordebok, krongods

1678

(116)

Q Leilendingsskatt

1678

(123)

R Odelsskatt

1678

(160)

S Rosstjeneste

1678

(193)

T Høy- og kornskatt

1678

(198)

U Familielandehjelp

1678

(222)

V Jordebok, krongods

1679

(227)

W Leilendingsskatt

1679

(234)

X Odelsskatt

1679

(275)

Y Høy- og kornskatt

1679

(309)

AA Jordebok, krongods

1680

(334)

BB Leilendings- og proviantskatt

1680

(342)

CC Odelsskatt

1680

(379)

DD Legdsrulle, Kpt. G.H. v. Grimmers kompani

1680

(411)

EE Tiendemanntall

1680

(426)