Skannet arkivmateriale

Larvik grevskap, Fogderegnskap 1972, 1690 - 1691


Regnskap og likvidasjon

1690

(1)

Inntektsvedlegg

A Jordebok, krongods

1690

(19)

B Leilendings- og proviantskatt

1690

(23)

C-H Odelsskatt

1690

(60)

I Tiendemanntall

1690

(118)

K Rosstjeneste

1690

(139)

N Legdsrulle, kpt. G.H. v. Grimmers kompani

1690

(164)

O Presteskatt

1690

(183)

P husmanns-, håndverker- og drengeskatt

1690

(186)

Q Konsumpsjon og folkeskatt

1690

(190)

R Kopp- og ildstedsskatt

1690

(200)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-17

1690

(212)

Regnskapsekstrakt

1691

(238)

Inntektsvedlegg

A Jordebok, krongods

1691

(241)

C-G Odelsskatt

1691

(245)

H Legdsrulle, kpt. G.H. v. Grimmers kompani

1691

(301)

I Konsumpsjon og folkeskatt

1691

(320)

K Kopp- og ildstedsskatt

1691

(332)

L Husmanns-, håndverker- og drengeskatt

1691

(344)

M Fortegnelse over sager og sagskurd

1691

(348)

N Presteskatt

1691

(351)

O Rosstjeneste

1691

(354)

P Tiendemanntall

1691

(379)

Q Beregning av Antegnelser

1691

(400)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-14

1691

(412)