Skannet arkivmateriale

Larvik grevskap, Fogderegnskap 1973, 1692


Innholdsfortegnelse mappe 1

1691-1692

(2)

Regnskap og likvidasjon

1691-1692

(3)

Inntektsvedlegg

A-F Odelsskatt

1692

(44)

G Legdsrulle

1692

(100)

H Konsumpsjon og folkeskatt

1692

(114)

I Kopp- og ildstedsskatt

1692

(126)

K Husmanns- og håndverkerskatt

1692

(139)

L Fortegnelse over sager og sagskurd

1692

(143)

M Rosstjeneste

1692

(146)

N Tiende

1692

(170)

Memorial fra fhv. amtsforvalter Johs. Mogensen

1692

(191)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-12

1692

(198)

Antegnelser

1690-1692

(236)