Skannet arkivmateriale

Larvik grevskap, Ekstraskatt 2033, 1762 - 1764


Innholdsfortegnelse

(2)

1762-1763

Regnskap og summarisk ekstrakt

(4)

Vedl. 1: Hovedmanntall 1762 med til- og avgangsl.

Forside

(15)

Vedl. 1: Hovedmanntall 1762 med til- og avgangsl.

Sandeherred (Sandar) tinglag

(16)

Vedl. 1: Hovedmanntall 1762 med til- og avgangsl.

Tjølling sogn

(40)

Vedl. 1: Hovedmanntall 1762 med til- og avgangsl.

Brunlanes tinglag

(57)

Vedl. 1: Hovedmanntall 1762 med til- og avgangsl.

Hedrum tinglag

(80)

Vedl. 1: Hovedmanntall 1762 med til- og avgangsl.

Summarisk beregning

(104)

Vedlegg 2-4: Til- og avgangslister 1763

(107)

Vedlegg 5-8: Kvitteringer

(139)

Vedl. uten nr.: Manntall med til- og avgangslister

Sandeherred (Sandar) sogn

(147)

Vedl. uten nr.: Manntall med til- og avgangslister

Kodal sogn

(183)

Vedl. uten nr.: Manntall med til- og avgangslister

Tjøme sogn

(194)

Vedl. uten nr.: Manntall med til- og avgangslister

Tjølling sogn

(227)

Vedl. uten nr.: Manntall med til- og avgangslister

Brunlanes prestegjeld

(268)

Vedl. uten nr.: Manntall med til- og avgangslister

Hedrum prestegjeld

(337)

Fire vedlegg uten nr., ett med fem bilag

(388)

1764

Regnskap og summarisk ekstrakt

(404)

Vedlegg 1: Hovedmanntall, januar 1764

Forside

(412)

Vedlegg 1: Hovedmanntall, januar 1764

Sandeherred (Sandar) sogn

(413)

Vedlegg 1: Hovedmanntall, januar 1764

Tjøme sogn

(425)

Vedlegg 1: Hovedmanntall, januar 1764

Tjølling sogn

(431)

Vedlegg 1: Hovedmanntall, januar 1764

Brunlanes prestegjeld

(445)

Vedlegg 1: Hovedmanntall, januar 1764

Hedrum prestegjeld

(465)

Vedlegg 1: Hovedmanntall, januar 1764

Kodal sogn

(481)

Vedlegg 2: Til- og avgangslister, jan.-mar.

(486)

Vedlegg 3: Hovedmanntall, april 1764

Forside

(491)

Vedlegg 3: Hovedmanntall, april 1764

Sandeherred (Sandar) sogn

(493)

Vedlegg 3: Hovedmanntall, april 1764

Tjøme sogn

(497)

Vedlegg 3: Hovedmanntall, april 1764

Tjølling sogn

(498)

Vedlegg 3: Hovedmanntall, april 1764

Brunlanes prestegjeld

(502)

Vedlegg 3: Hovedmanntall, april 1764

Hedrum prestegjeld

(510)

Vedlegg 3: Hovedmanntall, april 1764

Kodal sogn

(517)

Vedlegg 3: Hovedmanntall, april 1764

Sandherred (Sandar) sogn

(518)

Vedlegg 3: Hovedmanntall, april 1764

Tjøme sogn

(521)

Vedlegg 3: Hovedmanntall, april 1764

Tjølling sogn

(523)

Vedlegg 3: Hovedmanntall, april 1764

Brunlanes prestegjeld

(525)

Vedlegg 3: Hovedmanntall, april 1764

Hedrum prestegjeld

(526)

Vedlegg 3: Hovedmanntall, april 1764

Kodal sogn

(527)

Vedlegg 3: Hovedmanntall, april 1764

Sandeherred (Sandar) sogn

(529)

Vedlegg 3: Hovedmanntall, april 1764

Tjøme sogn

(531)

Vedlegg 3: Hovedmanntall, april 1764

Tjølling sogn

(532)

Vedlegg 3: Hovedmanntall, april 1764

Brunlanes prestegjeld

(533)

Vedlegg 3: Hovedmanntall, april 1764

Hedrum prestegjeld

(535)

Vedlegg 3: Hovedmanntall, april 1764

Kodal sogn

(537)

Vedlegg 3: Hovedmanntall, april 1764

Summa summarum

(538)

Vedlegg 3: Hovedmanntall, april 1763

Summa summarum

(540)

Vedlegg 4: Til- og avgangslister apr.-aug.

(541)

Vedlegg 5: Hovedmanntall, september 1764

Forside

(548)

Vedlegg 5: Hovedmanntall, september 1764

Sandeherred (Sandar) sogn

(549)

Vedlegg 5: Hovedmanntall, september 1764

Tjøme sogn

(550)

Vedlegg 5: Hovedmanntall, september 1764

Tjølling sogn

(551)

Vedlegg 5: Hovedmanntall, september 1764

Brunlanes prestegjeld

(552)

Vedlegg 5: Hovedmanntall, september 1764

Hedrum prestegjeld

(555)

Vedlegg 5: Hovedmanntall, september 1764

Kodal sogn

(557)

Vedlegg 5: Hovedmanntall, september 1764

Sandeherred (Sandar) sogn

(558)

Vedlegg 5: Hovedmanntall, september 1764

Tjøme sogn, Tjølling sogn

(559)

Vedlegg 5: Hovedmanntall, september 1764

Brunlanes prgj., Hedrum prgj., Kodal sogn

(560)

Vedlegg 5: Hovedmanntall, september 1764

Sandeherred (Sandar) sogn

(561)

Vedlegg 5: Hovedmanntall, september 1764

Tjøme sogn, Tjølling sogn

(562)

Vedlegg 5: Hovedmanntall, september 1764

Brunlanes prgj., Hedrum prgj.

(563)

Vedlegg 5: Hovedmanntall, september 1764

Kodal sogn

(564)

Vedlegg 6: Til- og avgangslister sep.-des.

(568)