Skannet arkivmateriale

Bamble fogderi, Fogderegnskap 2038, 1662 - 1669


Innholdsfortegnelse mappe 1

1662-1669

(4)

Inntektsvedlegg

I Leilendingsskatt

1664

(6)

K Rytterskatt

1664

(54)

L Skyssferdsskatt

1664

(66)

M Odelsskatt

1664

(80)

N Jordebok

1664

(103)

Jordebok, Bamble

1664

(140)

Jordebok, Skien

1664

(147)

O Leilendingsskatt

1665

(182)

P Rytterskatt

1665

(222)

Q Skyssferdsskatt

1665

(234)

R Odelsskatt

1665

(246)

S Jordebok

1665

(271)