Skannet arkivmateriale

Bamble fogderi, Fogderegnskap 2043, 1676 - 1677


Regnskap

1676

(1)

Inntektsvedlegg

A Leilendingsskatt

1676

(5)

B Odelsskatt

1676

(51)

C Kornskatt

1676

(75)

D Høyskatt

1676

(88)

E Jordebok

1676

(101)

G Tiende

1676

(141)

BB Kobberskatt

1674-1676

(151)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-17

1676

(195)

Regnskap

1677

(220)

Inntektsvedlegg

A Leilendingsskatt

1677

(223)

B Odelsskatt

1677

(286)

C Kornskatt

1677

(310)

D Høyskatt

1677

(323)

E Proviantskatt

1677

(336)

F Traktementspenger

1677

(361)

G Jordebok

1677

(407)

H Tiende

1677

(448)

Sikt og sakefall

1677

(458)

Utgiftsvedlegg

Nr.1-7 + u. nr.

1677

(460)