Skannet arkivmateriale

Bamble fogderi, Fogderegnskap 2044, 1678 - 1679


Regnskap

1678

(1)

Inntektsvedlegg

A Leilendingsskatt

1678

(4)

B Odelsskatt

1678

(50)

C Kornskatt

1678

(70)

D Proviantskatt

1678

(83)

E Høyskatt

1678

(107)

F Rytterskatt

1678

(120)

G Jordebok

1678

(167)

H Tiende

1678

(209)

Sikt og sakefall

1678

(219)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-10 + u. nr.

1678

(220)

Regnskap

1679

(233)

Inntektsvedlegg

A Leilendingsskatt

1679

(237)

B Odelsskatt

1679

(283)

C Jordebok

1679

(305)

C Proviantskatt

1679

(347)

D Rytterskatt

1679

(372)

E Korn- og høyskatt

1679

(414)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-7

1679

(427)

Likvidasjon

1679

(437)