Skannet arkivmateriale

Bamble fogderi, Fogderegnskap 2045, 1680 - 1681


Regnskap

1680

(1)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1680

(7)

B Leilendingsskatt

1680

(27)

C Odelsskatt

1680

(76)

D Soldatlegdspenger

1680

(97)

Proviantskatt

1680

(110)

Jordebok

1680

(134)

Prinsessestyr

1680

(184)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-5

1680

(214)

Regnskap

1681

(226)

Inntektsvedlegg

A Sikt og sakefall

1681

(229)

A Jordebok

1681

(232)

B Leilendingsskatt

1681

(273)

C Proviantskatt

1681

(320)

D Odelsskatt

1681

(344)

E Konsumpsjon og folkeskatt

1681

(363)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1

1681

(374)