Skannet arkivmateriale

Bamble fogderi, Fogderegnskap 2048, 1685 - 1687


Regnskapsekstrakt

1685-1687

(1)

1685

(2)

1686

(6)

1687

(18)

Likvidasjon

1685-1686

(23)

1685

(24)

1686

(28)

Inntektsvedlegg

Leding

1686

(40)

Sikt og sakefall

1686

(58)

Tiendemanntall

1686

(62)

Leilendings-, proviant- og sagmesterskatt

1686

(71)

Strandsitter- og husmannsskatt

1686

(94)

Odelsskatt

1686

(97)

Soldatkjolepenger

1686

(116)

Konsumpsjon og folkeskatt

1686

(128)

Rosstjeneste

1686

(144)

Utgiftsvedlegg

Militær jordebok

1686

(183)

Anna Peltis jordegods

1685

(185)

Lensmannsgårder

1686

(188)

Postbønders gårder

1686

(189)

Ang. landskyld

1686

(191)

Antegnelser

1670-1685

(197)

Vedlegg

1670-1685

(356)