Skannet arkivmateriale

Bamble fogderi, Fogderegnskap 2053, 1693


Innholdsfortegnelse mappe 1

1688-1693

(2)

Antegnelser

1688-1693

(3)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1688-1693

(97)

Antegnelser

Vedlegg

1688-1693

(98)

Vedlegg A-Y

1688-1691

(243)

Vedlegg nr. 1-10

1692-1693

(321)