Skannet arkivmateriale

Øvre og Nedre Telemark fogderi, Fogderegnskap 2054, 1662 - 1663


Innholdsfortegnelse mappe 1

1662

(2)

Regnskap

A

1662

(3)

Inntektsvedlegg

B Leilendingsskatt

1662

(8)

C Odelsskatt

1662

(110)

D Jordebok

1662

(169)

E Tiende

1662

(219)

F Sagskatt

1662

(231)

G Sikt og sakefall

1662

(237)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-5

1662

(241)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1663

(252)

Regnskap

H

1663

(253)

Inntektsvedlegg

K Odelsskatt

1663

(259)

L Jordebok

1663

(316)

M Sikt og sakefall

1663

(367)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-8

1663

(372)