Skannet arkivmateriale

Øvre og Nedre Telemark fogderi, Fogderegnskap 2056, 1665


Regnskap

S

1665

(1)

Inntektsvedlegg

A Skattebrev

1665

(6)

T Leilendingsskatt

1665

(9)

U Odelsskatt

1665

(147)

V Jordebok

1665

(207)

W Sikt og sakefall

1665

(250)

Prinsessestyr

1665

(256)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-3, 6-12 + 1 u. nr.

1665

(353)