Skannet arkivmateriale

Øvre og Nedre Telemark fogderi, Fogderegnskap 2057, 1666 - 1667


Regnskap

X

1666

(1)

Inntektsvedlegg

Y Leilendingsskatt

1666

(6)

Z Odelsskatt

1666

(153)

Æ Jordebok

1666

(213)

OE Sikt og sakefall

1666

(253)

Tiende, Nedre Telemark og Bamble

1666

(259)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-5

1666

(274)

Regnskap

AA

1667

(283)

Inntektsvedlegg

CC Odelsskatt

1667

(290)

DD Smørskatt

1667

(356)

EE Jordebok

1667

(450)

FF Sikt og sakefall

1667

(492)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-7, 9-12, 14-15 + 1 u. nr.

1667

(498)