Skannet arkivmateriale

Øvre og Nedre Telemark fogderi, Fogderegnskap 2058, 1668 - 1670


Inntektsvedlegg

A Leilendingsskatt

1668

(1)

B Leilendingsskatt

1669

(22)

C Leilendingsskatt

1670

(43)

D Rytterskatt

1668

(65)

E Rytterskatt

1669

(88)

F 1/2 Rytterskatt

1670

(112)

G Skyssferdskatt

1668

(136)

H Skyssferdskatt

1669

(156)

I Skyssferdskatt

1670

(176)

K Smørskatt

1669

(196)

L Smørskatt

1670

(220)

M Odelsskatt

1668

(239)

O Odelsskatt

1670

(257)

P Jordebok

1668

(277)

Q Jordebok

1669

(306)

R Jordebok

1670

(334)

S Tiende

1669

(364)

D Prinsessestyr

1668-1669

(378)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-15 + 3 u.nr.

1669

(397)