Skannet arkivmateriale

Øvre og Nedre Telemark fogderi, Fogderegnskap 2060, 1671 - 1672


Innholdsfortegnelse mappe 1

1671

(2)

Regnskap, ekstrakt, Øvre Telemark

1671

(3)

Inntektsvedlegg, Øvre Telemark

A Leilendingsskatt

1671

(5)

B Odelsskatt

1671

(40)

C Jordebok

1671

(70)

Prinsessestyr

1670-1671

(92)

Utgiftsvedlegg, Øvre Telemark

Nr. 1

1671

(128)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1671

(130)

Regnskap, ekstrakt, Nedre Telemark

1671

(131)

Inntektsvedlegg, Nedre Telemark

A Leilendingsskatt

1671

(133)

B Odelsskatt

1671

(154)

C Jordebok

1671

(173)

E Prinsessestyr

1670-1671

(200)

Utgiftsvedlegg, Nedre Telemark

Nr. 1-2 + u. nr.

1671

(217)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1672

(226)

Inntektsvedlegg, Nedre Telemark

A Leilendingsskatt

1672

(227)

C Jordebok

1672

(284)

Inntektsvedlegg, Øvre Telemark

A Leilendingsskatt

1672

(315)

C Jordebok

1672

(410)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-2 + u. nr.

1672

(432)