Skannet arkivmateriale

Øvre og Nedre Telemark fogderi, Fogderegnskap 2063, 1675


Regnskapsekstrakt

1675

(1)

Inntektsvedlegg, Nedre Telemark

A Leilendingsskatt

1675

(6)

B Jordebok

1675

(39)

C Odelsskatt

1675

(72)

D Rytterskatt

1675

(90)

E Proviantskatt

1675

(110)

F Kobberskatt

1675

(132)

G Kornskatt

1675

(152)

H Smørskatt

1675

(172)

Inntektsvedlegg, Øvre Telemark

I Leilendingsskatt

1675

(192)

K Jordebok

1675

(296)

L Odelsskatt

1675

(314)